Rehabilitacja przedoperacyjna rekomendowania jest pacjentom przed zaplanowaną operacją w zakresie narządu ruchu celem maksymalizacji jej efektu oraz przygotowania go do odzyskania funkcji po zabiegu. Często terapia wykonywana jest w celu umożliwienia zakwalifikowania pacjenta do niezbędnej operacji lub rezygnacji z niej w sytuacji znacznej poprawy uzyskanej w czasie rehabilitacji.

Poprzez indywidualnie dostosowaną terapię, w miarę możliwości uzyskujemy:

– zmniejszenie objawów stanu zapalnego tj. obrzęk, ból
– zwiększenie zakresu ruchomości w stawie
– normalizację napięcia mięśniowo – powięziowego
– przywrócenie siły i kontroli mięśniowej;
– skrócenie czasu powrotu do formy po operacji;
– zmniejszenie ryzyka powikłań w czasie operacji.

Do skorzystania z rehabilitacji przedoperacyjnej zapraszamy pacjentów, którzy w najbliższej przyszłości mają zaplanowaną operację, a u których stwierdzono ograniczenie ruchomości lub problemy z siłą mięśniową.