Komora-Hiperbaryczna

Medyczny geniusz zdrowszego i dłuższego życia

Komora hiperbaryczna przyśpiesza rozwój komórek macierzystych, które są najważniejszymi cząstkami ludzkiego organizmu
(ich zadanie to odbudowa komórek tkanek i narządów zniszczonych przez infekcje, choroby czy starość).

Dodaj komentarz