Trening pamięci

CZYM SĄ MNEMOTECHNIKI ?

Mnemotechniki to techniki pamięciowe służące zwiększeniu efektywności zapamiętywanych informacji. Wykorzystanie mnemotechnik skraca czas nauki nowych informacji oraz pozwala na dłuższe utrzymywanie zapamiętanych informacji w pamięci.

JAK DZIAŁAJĄ MNEMOTECHNIKI ?

Mnemotechniki opierają się na indywidualnych cechach osoby, takich jak osobowość, zainteresowania, przekonania, doświadczenia, skojarzenia i wyobraźnia. To właśnie wykorzystanie efektu „odniesienia do własnej osoby” sprawia, że osoba jest bardziej zaangażowana i zmotywowana podczas nauki. Faktem jest również, że nowe informacje skojarzone z własną osobą są znacznie dłużej pamiętane niż informacje, które nie odnoszą się do własnych doświadczeń.

KTO MOŻE WYKORZYSTYWAĆ MNEMOTECHNIKI ?

Z mnemotechnik mogą korzystać: – dzieci, mające problemy w nauce, – młodzież, przygotowująca się do ważnych egzaminów, – osoby starsze, cierpiące na zaburzenia pamięci, – osoby, u których w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych pojawiły się zaburzenia pamięci.

JAK WYGLĄDA NAUKA MNEMOTECHNIK ?

Pierwsze spotkanie ma na celu zapoznanie się psychologa z pacjentem, z jego zainteresowaniami i trudnościami pamięciowymi. Kolejne spotkania mają charakter bardziej praktyczny – praca opiera się na materiale, którego zapamiętanie sprawia osobie trudności (zapamiętywanie wierszyków z języka polskiego, faktów z lekcji historii, obiektów na mapie z geografii, wzorów z fizyki, listy zakupów, obowiązków do wykonania w ciągu dnia). W przypadku dzieci i młodzieży nauka stosowania mnemotechnik planowana jest na pięć spotkań. Dla osób starszych i po urazach czaszkowo-mózgowych plan ćwiczeń ustala się w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby osób korzystających z mnemotechnik.

EFEKTYWNOŚĆ MNEMOTECHNIK

Mnemotechniki, wraz ze wzrastającą częstotliwością ich stosowania stają się coraz bardziej skuteczne. Efekt ten ma miejsce, ponieważ osoba z czasem wypracowuje najefektywniejsze – specyficzne dla siebie metody zapamiętywania. Mnemotechniki dodatkowo rozwijają kreatywność, która ma ogromne znaczenie nie tylko podczas nauki, ale również w wielu sytuacjach życia codziennego.