RehaCom

RehaCom to system terapeutyczny, którego celem jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Jest to możliwe dzięki zaprojektowaniu przyjaznych dla pacjenta specjalnych programów reedukacyjnych.
Obecnie wyraźnie podkreśla się znaczenie wczesnego oddziaływania terapeutycznego w przypadku zaburzeń spowodowanych uszkodzeniem mózgu. Intensywne badania w tym zakresie doprowadziły do rozwoju nowych metod rehabilitacyjnych, których efektem, jest zbiór metod i treningów pod nazwą RehaCom, stosowanych z powodzeniem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku w Polsce i na świecie. Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Sesja rehacom

Sesja rehacom

sesja rehacom

Sesja rehacomSesja rehacom

Dla kogo? – wskazania

Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu:

  • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
  • zaburzenia uwagi i koncentracji,
  • zaburzenia logicznego myślenia,
  • zaburzenia percepcji i kojarzenia,
  • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy,
  • zaburzenia czasu reakcji,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • zaburzenia funkcji planowania,
  • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Metoda polecana jest dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami w nauce.

Działania metody i przebieg treningu

Trening wykonywany jest z pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również rehabilitację osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Metoda zawiera zestaw przyjaznych treningów reedukacyjnych opracowanych na podstawie badań neuropsychologów z Wiednia.
Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do możliwości i percepcji pacjenta. Zasada ta zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Następną zaletą programu ćwiczeń jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.
Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.