Kadra

Jolanta Chmielińska-Moszczak
Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego zajmując się diagnozą i terapią psychologiczną oraz neuropsychologiczną. Stale wzbogacam swoją wiedzę w profesjonalnych szkoleniach. W 2001 roku ukończyłam zdanym dyplomem Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.
Odbyłam szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej DSM IV, w zakresie podejścia krótkoterminowego w psychoterapii.

Od 2005 roku odbywałam staże w Klinikach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej. W maju 2011 roku zakończyłam tę procedurę, uzyskując tytuł specjalisty neuropsychologa i psychologa klinicznego.
Posiadam także uprawnienia do badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Procedura pracy u Pacjentów z deficytami poznawczymi obejmuje rzetelną diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną. Po stwierdzeniu poziomu i jakości deficytów, a także „mocnych stron” Pacjenta, planuję indywidualny proces terapii funkcji poznawczych, oparty zarówno na kontakcie indywidualnym, jak też na wykorzystaniu nowoczesnych form komputerowych tj RehaCom.

Paweł Grecki
Uzyskałem dyplom magisterski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: psychologia.
Moje zainteresowania obejmują psychologia sportu i neuroterapię. Odbyłem szkolenia I i II stopnia i uzyskałem certyfikat Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed. Ponadto mam uprawnienia do prowadzenia terapii dysleksji z wykorzystaniem metody Warnkego, w tym zakresie także uzyskałem certyfikat I i II stopnia Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomem. Prowadzę także warsztaty i szkolenia.